خبر  »  حقوق و اقتصاد29 بهمن 1393 ساعت 13:13

در جریان رسیدگی به ماده الحاقی مصوب شد:

اجازه مجلس به پالایشگاه‌ها برای صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی

اجازه مجلس به پالایشگاه‌ها برای صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی
 
بر اساس این مصوبه، شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه‌ نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را تا دو درصد کمتر از 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند و تا سه درصد کمتر از تحویل روی کشتی برای توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید تا 10 سال پس از بهره‌برداری تعیین کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور سهم صندوق توسعه ملی از میزان فروش نفت خام و میعانات گازی را مشخص کرد.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده الحاقی از لایحه مذکور مصوب کردند که کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز هستند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند.

همچنین وزارت نفت، مکلف است به میزان نفت خام و میعانات گازی فروخته شده به پالایشگاه‌ها که به شکل فرآورده صادر می کند، سهم صندوق توسعه ملی را متناسب با قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به صندوق پرداخت کند.

همچنین استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآوردهای نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارند.

بر اساس تبصره دیگر ذیل این ماده شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه‌ نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را تا دو درصد کمتر از 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند و تا سه درصد کمتر از تحویل روی کشتی برای توسعه پالایشگاه‌های موجود یا احداث پالایشگاه‌های جدید تا 10 سال پس از بهره‌برداری تعیین کند.

تبصره‌ دیگری از این ماده بر این اساس است که به وزارت نفت و سایردستگاه‌ها اجازه داده می‌شود برای تشویق کشتی‌های خارجی به سوخت‌گیری وتامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت‌های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تامین سوخت وسایرنیازها استفاده کند.

یادآور می شود، این مصوبه مجلس با 161 رای موافق، 9 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
کد مطلب : 96