خبر  »  حقوق و اجتماع16 تير 1401 ساعت 19:00

رییس کل دادگستری به دیدار زندانیان آمد

زمینه آزادی و اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان فراهم شد

زمینه آزادی و اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان فراهم شد
 

علی محمدی رییس کل دادگستری ایلام با زندانیان دیداری چهره به چهره داشت و مشکلات قضایی آنان را بررسی کرد.
نتیجه این بازدید فراهم شدن زمینه آزادی یک زندانی و اعطای تسهیلات قضایی چون: آزادی مشروط، مرخصی، تعلیق، تخفیف مجازات، مجازات جایگزین حبس و.... برای ۴۰ زندانی دیگر بود.
مراجع قضایی استان هیات همراه رییس کل بودند که در ادامه وضعیت بندهای زندان و نحوه اجرای فعالیت های اصلاحی و تربیتی مطلوب و رضایت بخش ارزیابی شد.
کد مطلب : 512