خبر  »  حقوق و اجتماع3 بهمن 1401 ساعت 8:43

افزایش ۱۹.۹ درصدی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ایلام در لایحه بودجه ۱۴۰۲

افزایش ۱۹.۹ درصدی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ایلام در لایحه بودجه ۱۴۰۲
- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۹ درصد افزایش دارد.
امین دوست محمدی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درآمدهای عمومی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۴۶ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۱ با رقم ۷۲۸ میلیارد تومان حدود ۴۳.۶ درصد افزایش دارد.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی استان نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۱۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با رقم ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از ۴۶.۸ درصد افزیش نشان می دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام در خصوص اعتبارات تملک دارایی لایحه بودجه سال آینده توضیح داد: اعتبارات سه درصد نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۵۶۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۳۵۸ میلیارد تومان حدود ۵۷.۷ درصد افزایش دارد.
به گفته دوست محمدی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۶۱۹ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با رقم ۵۰۲ میلیارد تومان حدود ۲۳.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
وی یادآور شد: کل اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مشمول هزینه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۱ با رقم ۶۵۰ میلیارد تومان حدود ۳۳.۲ درصد افزایش دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای بخش حقوق دستگاه های اجرایی مشمول هزینه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات حقوق سال ۱۴۰۱ با رقم ۴۹۰ میلیارد تومان حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.
دوست محمدی اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای بخش سایر نیز در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
وی ادامه داد: اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ملی خاص استان ایلام در پیوست شماره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر یک هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با اعتبار یک هزار و ۵۱۸ میلیاردتومان معادل ۱۲.۲ درصد افزایش دارد.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام رتبه استان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان های کشور رتبه ۲۰ و در اعتبارات هزینه ای بین استان های کشور نیز رتبه ۱۹ را دارد.
دوست محمدی اضافه کرد: ایلام در سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با عنایت به جمعیت سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که معادل ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر با سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر ایلامی رتبه اول را دارد که البته با جمعیت ۶۰۷ هزار نفر سرانه هر نفر سه میلیون تومان لحاظ شده درحالی که متوسط سرانه استان های کشور یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان است.
کد مطلب : 611