خبر  »  حقوق و اجتماع7 شهريور 1401 ساعت 17:08

سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان:

استخدام و بکارگیری چهارهزار نفر نیروی انسانیسرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بیان کرد:استخدام و بکارگیری چهارهزارنفر نیروی انسانی،به منظور تحقق عدالت اجتماعی در استخدام های دولت و جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر وتبدیل وضعیت ۲هزارنفر معادل ۹۱درصد از نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاه های اجرایی استان به رسمی، قطعی انجام پذیرفته است.

به گزارش پایگاه خبری حقنا،امین دوست محمدی امروزصبح(۶شهریور۱۴۰۱)در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ی دولت عنوان کرد:با توجه به رشد اقتصادی استان ،براساس محاسبات اولیه برای تحقق رشد اقتصادی ۹,۶درصد استان،نزدیک ۲۶هزارمیلیارد تومان نیاز است،متوسط رشد اقتصادی تکلیفی برای استان های کشور هشت درصد بوده اما برای استان ایلام براساس ملاحظات آمایشی و گزارشات آماری تدوین سال گذشته،رشد اقتصادی ۹,۶درصدی تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی منتشرشده ارزش افزوده استان ۳۵هزار میلیارد تومان است،افزود: ۶۵ درصد در حوزه ی استخراج نفت و ۳۵ درصد ارزش افزوده ی غیرنفتی است که در بخش نفت بدلیل عدم فرآوری در استان و چرخه ی معیوب اقتصاد نفت استان ،لحاظ نمی گردد و در اصل برای محاسبه واقعی اقتصاد استان تنها ۳۵درصدغیرنفتی مدنظراست.

دوست محمدی از اتمام مطالعات برنامه ی توسعه اقتصادی واشتغال زایی ۲۲۵روستای استان خبرداد و اذعان داشت:در این روستاها به منظور شناخت علمی وتحلیل راهبردی مزیت ها،توانمندی ها وتوسعه ی اقتصادی واشتغال‌ زایی وهمچنین بسترسازی جهت رفع موانع کارهای شاخصی صورت گرفته است.

وی با عنوان اینکه بخش خصوصی امکان ایجاد ۵۷هزارشغل در صورت برون سپاری تعدادی از مسئولیت های اداری را دارد،یادآورشد:براساس داده های آماری صورت گرفته در استان ۱۸۰ تا ۱۸۷ امور تصدی گرایانه در نظام اداری وجود دارد که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد که بر اساس قیمت پایه پرداختی قانون کار و هزینه ها،شرایط ایجاد۵۷ هزارشغل در بخش خصوصی در استان ایلام وجود دارد.

دوست محمدی با ابراز ناراحتی از عدم هوشمندی نظام اداری استان،اظهارداشت:هوشمندسازی نظام اداری بطور شایسته ای در استان انجام نشده واین کم‌کاری ها باعث بوجودآوردن چالش ها وحفره هایی برای پولشویی اداری وبر هم خوردن چارت سازمانی دستگاه ها وانتصاب کارکنان شده است وبه نوعی برهم زدن تراز عملیات بودجه را بدنبال داشته است.

وی با عنایت به اینکه اعتبارات مصوب هزینه ای استان در سال ۱۴۰۱معادل ۶۳۱میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۰نزدیک ۲۸,۵درصد افزایش داشته،گفت: اعتبار ردیف اربعین در سال ۱۴۰۱مبلغ ۱۵۲میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته معادل ۶۰درصد افزایش دارد وهمچنین افزایش تملک دارایی های استان به مبلغ یک هزار و۱۴۷میلیارد تومان در سال۱۴۰۱بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷,۹درصد رشد داشته است.

سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ایلام تأکیدکرد:دولت برای اولین بار برنامه ی ارتقای بهره وری در نظام اداری را بصورت عملیاتی در بودجه ادارات لحاظ کرد و براساس شاخص های موجود سه ماه یکبار دستگاه ها مکلف به ارائه ی گزارش در خصوص عملکرد این شاخص ها هستند.

به گفته ی دوست محمدی مدیران با بهره گیری از منابع متعدد من جمله جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی،تسهیلات بانکی،تقویت مشارکت نهادهای انقلابی مانند ستاداجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد برکت،منابع داخلی شرکت ها،افزایش درآمدهای مالیاتی،اعتباراتی را برای استان جذب نموده وبه منابع حاصل از درآمدهای عمومی وخصوصی و ایضآً واگذاری دارایی های سرمایه ای همانند فروش اموال منقول وغیرمنقول بسنده نکنند.

وی با بیان اینکه نظام اداری در برنامه ی ششم توسعه در حال کوچک شدن است،ابرازکرد:کلیدی ترین ساختار تصمیم ساز و تصمیم گیر در همه ی حوزه ها نظام اداری است ودر حال حاضر ۳۲هزار نفر نیروی انسانی در استان شاغل وجود دارد که با یک سوم همین نیروها امکان تحقق اهداف سازمانی وجود دارد با این حساب بخش عمده ای از مسئولیت ها با نظارت دیگر دستگاه ها به بخش خصوصی واگذار گردد.


دوست محمدی با اشاره به تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شاغل در ادارات و مشخص شدن وضعیت استخدامی نزدیک به ۹۱درصد از آنها و تکمیل آن تا پایان امسال اضافه کرد:عدالت محوری موضوع جدی دولت سیزدهم در مردمی سازی تولید واقتصاد است،طبق تاکید رئیس جمهور محور اقتصاد وتولیددباید مردم باشند وشرکت های دانش بنیان با نظر به ظرفیت های خود در ایجاد وخلق ایده های اشتغال زا ،از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
کد مطلب : 549