خبر  »  حقوق و اجتماع17 مرداد 1401 ساعت 18:47

مجازات کبوتر پرانی و نگهداری کبوتر

پیام پیشگیرانه شماره (۱۳۹)

مجازات کبوتر پرانی و نگهداری کبوتر

به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هرکس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه‌ها مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
نگهداری و پرورش کبوتر در حدود مذکور منوط به تحصیل پروانه است.
هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در محدوده مذکور نماید به حبس تا شش ماه محکوم می‌شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام
کد مطلب : 541