خبر  »  حقوق و اجتماع2 خرداد 1401 ساعت 8:43

مجازات حمل ونگهداری انواع سلاح ها


هموطنان عزیز آیا میدانید اگر کسی سلاح را خریداری ، نگهداری یا حمل نماید به ترتیب زیر مجازات میشود.
الف _ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از 15.000.000 تا 50.000.000 ریال
ب _ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 30.000.000 تا 120.000.000 ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

⭕هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام
کد مطلب : 470