خبر  »  حقوق و اجتماع25 بهمن 1391 ساعت 15:11

رئیس نظام پرستاری از کاهش ساعت کار پرستاران انتقاد کرد

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: اقدام سازمان تأمین اجتماعی در تدوین آیین نامه جداگانه برای اجرای قانون ارتقای بهره وری کاملاً خلاف قانون است و این سازمان حق ندارد آیین نامه ای غیر از مصوبه دولت را اجرا کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی ایران (حقنا)، غضنفر میرزابیگی افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید در اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات نیروهای بالینی نظام سلامت به عین قانون و آیین نامه اجرایی آن که مصوبه دولت است پایبند باشد و حق اعمال هیچگونه تغییر در اجرای این قانون را ندارد.

وی ادامه داد: متأسفانه این سازمان در اقدامی غیر قانونی برای اجرای قانون ارتقای بهره وری آیین نامه ای مجزا از آیین نامه اجرایی این قانون را مصوب و ابلاغ کرده است و بسیاری از مفاد آن را تغییر داده است که کاملاً غیر قانونی است.

میرزابیگی گفت: کمیته راهبردی اجرای قانون ارتقای بهره وری این اقدام سازمان تأمین اجتماعی را رد کرده است و به صورت مکتوب هم به این سازمان اعلام شده است و این سازمان را ملزم کرده است که بدون هیچ تغییری آیین نامه اجرایی این قانون را که مصوبه دولت است، اجرا کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در تمام جلسات تدوین قانون ارتقای بهره وری در مجلس و بعد از آن در تمام جلسات تدوین آیین نامه اجرایی آن در دولت حضور داشتند و اکنون نمی توانند آیین نامه جداگانه ای را برای خودشان بنویسند.

وی تأکید کرد: آنچه در هیئت دولت تصویب شده برای تمام بیمارستانها و مراکز درمانی کشور لازم الاجراست و آنچه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به صورت جداگانه تصویب و به بیمارستانهای خودشان ابلاغ کرده اند کاملاً غیر قانونی است.

آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 20 دی 1388 در 9 ماده تصویب شد و در تاریخ 11 بهمن 1388 با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در ماده یک این آیین نامه آمده است: این آیین نامه شامل تمام کادر بالینی مراکز بهداشتی و درمانی که در بیماستانها و مراکز درمانی دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتی به بیماران بستری به طور مستقیم خدمات رسانی می کنند، می شود و شامل پرستاران، بهیاران،کمک بهیاران،ماماها،پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل،کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلان رسته شغلی فوریتهایی پزشکی می شود.

کد مطلب : 37