خبر  »  حقوق و اجتماع26 خرداد 1401 ساعت 10:57

بازدید استاندارایلام از انبارهای ذخیره سازمان جهادکشاورزی استان.

بازدید استاندارایلام از انبارهای ذخیره سازمان جهادکشاورزی استان.
 
🔺بازدید استاندارایلام از انبارهای ذخیره سازمان جهادکشاورزی استان.

🔺به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان ایلام، دکتر بهرام نیا استاندار محترم و دکتر عباسی معاون اقتصادی استاندار و دکتر عموزاده ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان از مجموعه انباره های ذخیره سازمان جهادکشاورزی بازدید نمودند.

🔺دکتر عموزاده گفت: این بازدید به منظور بررسی وبرنامه ریزی جهت ایجاد نمایشگاه عرضه محصولات،پروتئینی،لبنی، سبزی وصیفی جات وهمچنین میوه وتربار به صورت مستقیم به مردم استان انجام گرفت.

🔺 درابتدای این بازدید دکترعموزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گزارشی درخصوص نحوه توزیع وعرضه محصولات موردنیاز مردم و چگونگی اجرا و ایجاد نمایشگاه را ارائه نمودند.


روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان ایلام
کد مطلب : 490