درباره ما
پایگاه خبری حقنا درتاریخ سی ام بهمن ۱۳۹۱ مجوز فعالیت خودرا از هیات نظارت بر مطبوعات اخذنموده است.
سرمایه اصلی این پایگاه خبری مردم عزیز ومخاطبین علاقمندهستند که مانیز با دلگرمی شما برای اطلاع رسانی سالم برابرقانون مطبوعات سرازپا نمی شناسیم. ناظراصلی ما خداوند متعال است؛ اما نظارت و انتقادشما مردم فهیم نیزدلگرمی مارا بیشتر خواهد کرد.

درحال حاضراین پایگاه خبری به نشانی: www.haghnair دردسترس مخاطبین عزیزوعلاقمند قرارمی گیرد.

صاحب امتیاز : محسن حیدری
مدیرمسول: محسن حيدری
مدیراجرایی: فاضل حیدری
نشانی: مجیدیه شمالی، بلوارپاسداران، خ شهید افشاری، خ پیری غربی پ ۱۰واحد هم کف
تلفن ۲۲۹۴۹۵۰۱
همراه: ۰۹۱۲۹۴۶۱۷۳۶